Διαγωνισμός BeSafeNet

Με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη χώρα μας και την απεριόριστη διάθεση των νέων «να ενημερωθούν», «να συνεισφέρουν», «να ευαισθητοποιήσουν»,  συμμετέχουμε για 1η φορά στον διαδικτυακό διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου & του BeSafeNet(https://besafenet.net/el/ ) που αφορά στην γνώση για τους Φυσικούς και Τεχνολογικούς Κινδύνους – Olympiad 2022 (ημε/νία διεξαγωγής 18 Φεβρουαρίου 2022)

Το σχολείο μας συμμετέχει με 5 ομάδες, σύνολο 15 μαθητές από τμήματα της Β’ και Γ’ γυμνασίου.

Οι  Ομάδες μας και οι Συμμετέχοντες – ουσες:

  1. Σοφία Λώλη – Ζωή Ραγκαβή – ΑishaΑσφάκ (Γ2)
  2. Αθηνά Σγούρου – Αγγελική Πελαγίδου (Γ4) &  Γιώργος Πελαγίδης (Β4)
  3. Δημήτρης Παφύλας (Β1), Βασίλης Μεταξάς (Β2), Γιώργος Σβυρινάκης (Β3) & Στέλιος Παφύλας (Β5)
  4. Ορέστης Αλιράι – Κωνσταντίνος Χαραμπάρας – Γαετάνο Τσιρίλο (Β5) & Ορέστης Παυλάκης (Β3)

Συντονιστές: Αβραμίδου Μαρία – Μπούρας Νίκος

Ευχόμαστε στα παιδιά ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο & ιστοσελίδα https://besafenet.net/el/

BeSafeNet-poster-final