Το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου με ισχύ από 11 Απριλίου 2022,

μπορείτε να το δείτε εδώ και να το εκτυπώσετε από εδώ