Παρακαλούνται οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου μας να κατεβάσουν την δήλωση προτίμησης Λυκείου πατώντας εδώ και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη να επιστραφεί στο σχολείο