Ο Αγιασμός για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας

την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:30.

Ακολούθως θα δοθούν τα σχολικά βιβλία. Καλή αρχή!

agiasmos