Δείτε την εγκύκλιο για την παράλληλη στήριξη εδώ και τη φόρμα αίτησης που πρέπει οι ενδιαφερόμενοι Γονείς-Κηδεμόνες να συμπληρώσουν μπορείτε να καταβάσετε από εδώ